Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Pastori Jussilaisen tie
3-5 E ja 3-5 F
00400 Helsinki


Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöinen lasten ja nuorten toimintaterapia

Asiakaslähtöinen toimintaterapia syntyi 1980-luvulla kanadalaisessa toimintaterapiassa, jossa kehitettiin keinoja vastata laadukkaammin kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin.

Suomessa malli otettiin käyttöön 1990-luvun lopulla ja on tänä päivänä yleisesti käytössä maamme toimintaterapiassa – arvioinnissa, käytännön työskentelyssä ja opetuksessa sekä toimintaterapian tutkimuksessa.

  • Lasten ja nuorten asiakaslähtöinen toimintaterapia on lapsi- ja perhelähtöistä. Vanhemmat ovat lapsensa asiantuntijoita, jotka määrittävät omat tarpeensa, hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa.
  •  Asiakaslähtöinen toimintaterapia on voimavaralähtöistä. Terapeutti huomioi perheen voimavarat, tekee sopimuksia ja käy vuoropuhelua lapsen ja vanhempien kanssa.
  •  Toimintaterapeutti sitoutuu kumppanuuteen ja syvälliseen yhteisymmärrykseen perheen kanssa.