Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Pastori Jussilaisen tie
3-5 E ja 3-5 F
00400 Helsinki


Vanhempainohjaus

Kun lapsenne/nuorenne käy toimintaterapiassa, herättää ja avaa se teissä vanhemmissa mahdollisuuden omaan prosessointiin. Jo kuljettaminen terapiaan merkitsee pitkää sitoutumista. Arjen sujuminen aikatauluineen voi muuttaa muotoaan, tunne- ja perhedynamiikka kokee muutosta ja eri yksilöt tulevat näkyvämmiksi ja asettuvat uudella tavalla suhteisiin toistensa kanssa.

Hedelmällisintä ja pysyvintä muutos lapsen ja nuoren elämässä on silloin, kun hänen vanhempansa pääsevät omaan työskentelyyn. Erityisen sujuvaa tämä on silloin, jos vanhempainohjaajana ja lapsen terapeuttina toimivat eri henkilöt.  Hyödyllistä on sekin, että vanhempainohjaaja tuntee toimintaterapiaa, jotta hän voi avata vanhemmille myös elämystasolla enemmän sitä, millaisia haasteita ja iloja terapia lapselle merkitsee.

Sosiaalitoimien perheneuvolat,  sairaaloiden poliklinikat samoin kuin  HUS:n Psykoterapiakeskus voivat kuntoutussuunnitelmassaan painottaa vanhempainohjausta. Kuntoutussuunitelmaan kirjattuna he voivat prosessia tukea  ja  KELA:n ohella kustantaa.